• Bij ons kan u terecht voor

  Eigen studiebureel

  Dankzij ons professioneel studiebureel zorgen wij dat uw installatie volgens de wettelijke normen veilig en perfect op maat afgeleverd wordt.

  Verlichting

  Wij bieden u een totaalpakket, van simpele tot industriële verlichtingen. Samen met onze verlichtingsadviseur stellen wij u de meest geschikte oplossing voor.

  Domotica

  Ga je voor een slim huis dan zit je bij ons op de goede plaats. Wij installeren voor u een domotica systeem zodat u vanop afstand je volledige woning kunt beheren. Zo kom je telkens weer echt "thuis".

  Alarm

  Het installeren van een alarm is de dag van vandaag een must. Je gezin en woning veilig stellen krijgt ook bij ons speciale aandacht. Denk eraan, een zichtbaar geïnstalleerd alarm schrikt ongewenste bezoekers altijd af.

  Brand

  Ga je voor een slim huis dan zit je bij ons op de goede plaats. Wij installeren voor u een domoticasysteem zodat u vanop afstand je volledige woning kunt beheren. Zo kom je telkens weer echt "thuis".

  Camera

  Hou een oogje in het zeil. Tegenwoordig is camera bewaking geen luxe meer. Je kan het voor talloze doeleinden gebruiken. Onze oplossingen maken het u gemakkelijk om zones te filmen en de beelden ervan te bewaren om ze later te kunnen bekijken.

  Data

  Netwerken en data bekabeling zijn de dag van vandaag niet meer weg te denken. Haast overal worden toestellen uitgerust met netwerk functionaliteit. Een betrouwbaar en ordelijk data netwerk is daarom van vitaal belang.

  Toegang

  U selecteert zelf aan wie u toegang verleent. Dankzij een uitgebreid assortiment aan badgelezers, bedieningspanelen en zelf biometrische scanners komt niemand erin die er niet hoort.

  Installatie

  Ons deskundig team vakmensen maken er hun missie van om op elke werf werk te leveren van enkel de hoogste kwaliteit. Een propere en veilige installatie is ons handelsmerk!

   
 • Contact

  Laat hier een bericht achter en wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

  Sitingenstraat 9
  3730 Romershoven - Hoeselt Limburg
  Belgie
  +32 (0)89 51 42 02
 • GDPR en Gegevensverwerking

  Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer.

  Indien u dit als prospect niet wil, volstaat een mail naar crommen.gerard.bvba@telenet.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, aan:

  Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba

  Sitsingenstraat 9 te 3730 Hoeselt

  crommen.gerard.bvba@telenet.be.

   

  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het algemeen beleid, klik hier

×
Terms & Conditions
Deze website is eigendom van Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba.

Contactgegevens:

Naam en adres onderneming: Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba
Tel: 089/51 42 02
Fax: 089/51 42 21
E-mail : crommen.gerard.bvba@telenet.be
0ndernemingsnummer:     BE 0437.706.956

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op crommen.gerard.bvba@telenet.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba  omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website Privacy Statement.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid
De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba  contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba en Cookies
Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba maakt gebruik van "cookies" om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op.
Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt.
U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.
×
Privacy Policy
Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba, “onderneming”, neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba, Sitsingenstraat 9 te 3730 Hoeselt ; BTW.nr: BE 0437.706.956.
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met dienst Administratie, info@gcromelec.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba gegevens?

Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz.), wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers. 

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt. 
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project. 

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. 
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling. 

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf. 
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.


Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten. 
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle. 

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties. 

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij dienst Administratie, mailadres crommen.gerard.bvba@telenet.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.


Wijzigingen

Elektriciteitswerken Crommen Gerard Bvba behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.